[tintuc]

Danh Sách Các Cửa Hàng Đại Lý
Xe Vespa Piaggio Chính Hãng Tại Vĩnh Long

1. Piaggio Toàn Thắng
Số 122 đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long


2. Piaggio Loan Thanh Bình
73A Nguyễn Văn Thảnh, Tổ 6 Khóm 2, P.Cái Vồn, TX Bình Minh, Vĩnh Long


Danh Sách Các Cửa Hàng Đại Lý Xe Vespa Piaggio Chính Hãng Tại Vĩnh Long
 [/tintuc]