[tintuc]
Piaggio Nam Sương
13-15A LôC, Trung tâm thương mại, 11-15A, lô C, Phường 3, Bạc Liêu


 [/tintuc]